Dúll Andrea, környezetpszichológus

Habilitált egyetemi docens a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szociológia és Kommunikáció Tanszékén, majd azELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője. Több doktori iskolában témavezető. 1987-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen pszichológia szakon, pszichológus és pszichológia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kísérleti Pszichológiai Tanszékén 1991-ben doktorált (dr. univ.), majd 1998-ban védte meg „Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata” című PhD-disszertációját az ELTE, Pszichológiai Doktori Iskolában, summa cum laude minősítéssel. 2004-ben alapított egy környezetpszichológiai vállalkozást, amelynek vezetőjeként gyakorlati munkákat (környezetpszichológiai felmérések, tanácsadás) is végez. 2009 óta a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén oktat és kutat egyetemi docensi beosztásban. Mind kutató-, mind oktatómunkája terén egyik legfontosabb szakmai eredménye, hogy kezdeményezése és immár több mint két évtizedes munkája nyomán Magyarországon is meghonosodott a környezetpszichológia tudományterülete. 2010-ben habilitált környezetpszichológia témából. Az utóbbi években a környezeti kommunikáció tudományterületét is szorgalmazza mind az oktatásban, mind a kutatásban. Oktatói munkáját félállásban folytatja a BME-n, de főállásban 2011 óta az ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője. Előadásai, kutatásai multidiszciplináris irányba mutatnak, így több egyetem doktori iskolájában oktató és témavezető (BME, PTE, ELTE), így tevékenységével az egyetemek együttműködését is elősegíti. 1986 és 2013 közt szakmai publikációinak száma 232 tétel.[2] Tizenöt doktorandusz hallgató témavezetője.